Hizmet Özellikleri

ATC tarafından geliştirilen Mobil Atık Takip Sistemi ile ;

  • Tehlikeli atık yük taşımacılığının kontrolünün sağlanması, çevresel açıdan risk oluşturulan etmenlerin azaltılması,
  • Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ kapsamında, atık yüklü araçların seyir halinde izlenmesi ve atık taşıma işlemlerinin etkin şekilde takip edilmesi,
  • Atık yüklü araçların hız ve konumu takip edilerek, araçların depolama alanlarına giriş - çıkış bilgilerinin elde edilmesi,
  • Atıkların üretimi, taşınması ve geri kazanım/bertaraf tesislerine gönderilmesini sistemimiz üzerinden anında takip edilmesi,
  • Atıkların firmalardan geri dönüşüme kadar geçen sürenin güvenliğinin sağlanması,
  • Mevzuata uygun (Taşıma İzin Belgesi, Taşıma ve Kabul Belgesi) belgelerin düzenlenmesi ve kayıt altında tutulması,
  • Taşıma izni almamış araçlar için belge düzenlemelerinin önüne geçilmesi,
  • Mobil izleme birimi ile Bakanlık sunucusu arasında kurulan iletişim günlük kayıtları (logları) tutmak, yılsonu itibari ile bir önceki yıla ait kayıtları (logları) Bakanlığa göndermek ve en az 2 yıl online ve 3 yıl offline olmak üzere toplam 5 yıl süre saklamak, talep edildiğinde Bakanlığın incelemesine açık tutmak,
  • Atık taşıyabilme lisansı almak için ATC Araç Takip Sistemleri MOTAT (Mobil Atık Takip Sistemi) kullanılması gerekmektedir.